КонтрольнаяТема: Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи (ID:14548)
| Розмір архіву: 22 кб. | Обсяг: 13 стор. | Ціна: 55 грн. | Додано на сервер: 12.08.2008 |
Зміст1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3
2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб'єктів 6
державного управління економікою 6
3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим 8
комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв'язком торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 8
Література 13
Література1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Київ: КНЕУ, 2003, 408 с. 2. Адміністративне право: Коваль Л.В. Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1998. — 208 с. 3. Геєць В.М. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протирічча, перспективи). Київ: Інститут економічного прогнозування, "Логос", 1999, 500 с. 4. Геєць В.М., Панченко Є.Г., Лібанова Е.М. та ін.; За ред. В.М. Гейця. Перехідна економіка. Київ: Вища школа, 2003, 591 с. 5. Дорофєєва Г.А. Удосконалення підходів до управління підприємствами державного сектора // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. - Донецк: ИЭП НАН Украины. - 2004. - С. 191-202. 6. Запоточний І.В., Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки. Харків, Львів, Одеса: ТОВ "Одіссей", 2003, 592 с. 7. Катрушин Б.М. Проблеми приватизації стратегічно важливих об'єктів// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 15 /Наук. ред. І.К.Бондар. - К.- НДЕІ. - 2005. -С.137-140. 8. Катрушин Б.М. Реформування державного сектора економіки // “Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз”: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю.-К.:Вид-во УАДУ,2005.-С.284-285. 9. Кузьменко Л.М., Дорофєєва Г.А. Аналіз регіональних особливостей державного сектора промисловості України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України. - Л.: ІРД НАН України. - 2005. - Вип.5, ч.1. - С.271-280. 10. Манків Г.Н. Макроекономіка. Київ: Основи, 2000, 588 с. 11. Рудченко А., Омельянчик Н., Катрушин Б. Приватизация - 2001: проблемы и перспективы // Акционер. - 2006.- №3.- С.15-21. 12. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. Київ: Логос, 1999, 568 с. 13. Солоненко К.С. Макроекономіка. Київ: ЦУЛ, 2002, 320 с. 14. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора. Київ: Основи, 1998, 854 с.
Замовити Купити «Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи»
ПередивитисьПередивитись з сайту...


Copyright © 2009 msoffice.com.ua | разработка сайта
- vbs.com.ua
reftur.org.ua Головна Мапа сайту Контакти Рейтинг робіт ONLINE замовлення Каталог готових робіт Головна сторінка Про нас Наші послуги Віртуальний офіс